Yükleniyor...

Kullanım Koşulları

Anlaşmanın Kabulü;

Bu anlaşma, siz ve Pilaqi.com adresli internet sitesinin arasındaki bir anlaşmadır. Bu anlaşma pilaqi.com web sitesini ve mobil uygulamalarını kullanım koşullarını ortaya koymaktadır. Uygulamalara eriştiğinizde veya uygulamaları kullandığınızda, her durumda bu KULLANICI SÖZLEŞMESİ’ne ("Sözleşme Şartlarına") uyacağınızı kabul etmiş olursunuz.

Pilaqi.com adresine erişmeden veya kullanmadan önce lütfen bu sözleşme metnini dikkatlice okuyunuz. Pilaqi.com'a erişmekle veya kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Şayet aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmek istemezseniz, pilaqi.com adresli web sitesine erişmeyebilir ve Pilaqi.com uygulamalarına kullanmayabilirsiniz ve söz konusu şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı istemediğiniz halde kullanmaya başladıysanız bunu derhal durdurmalısınız.

Sözleşmenin tarafı ve Pilaqi Uygulamalarının haklarına sahip olan Pilaqi bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin Pilaqi Uygulamalarına konulması ile birlikte derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden bilgi sahibi olmak için periyodik olarak sözleşmeyi incelemeyi kabul etmektesiniz. Sizin Pilaqi Uygulamalarına devam eden erişiminiz ve devam eden Pilaqi Uygulamalarını kullanma eyleminiz değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Tanıtım Materyallerinin Kullanımı;

Uygulamalarımızda çeşitli türlerde bilgi, metin, fotoğraf, tasarım, grafik, görsel, efekt ve başka materyaller kullanılmaktadır.

SADECE KİŞİSEL, TİCARİ OLMAYAN KULLANIMINIZ için Pilaqi Uygulamaları üzerindeki bilgi, içerik ve reklamlar (Bunlar toplu olarak, tarafımızdan "Materyaller" olarak adlandırılmaktadır) tarafımızdan sağlanmaktadır.

Bundan dolayı, Pilaqi Uygulamalarının üzerindeki Materyalleri, sadece dahili, ticari olmayan, bilgilendirme amaçlarıyla görüntüleyebilir, kullanabilir, kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz. Site üzerinde/üzerinden veri toplamanız, depolamanız, çekmeniz veya Pilaqi Uygulamalarına otomatik olarak sorgu gönderen işlem veya işlemleri kullanmanız yasaktır. Pilaqi Uygulamaları herhangi bir kayıt ve liste koleksiyonu derlemek için kullanılamaz. Materyaller talep edilmediği takdirde herhangi bir reklam e-postasında kullanılamaz. Tanımlanan Materyal, ürün, hizmet, işlem ve teknolojilerin telif hakları, ticari markaları, patentleri veya fikir haklarının lisansları size bağışlanmaz. Bu gibi tüm haklar Pilaqi, bağlı ortakları, bağlı olunan firmalar ve/veya bu hakların üçüncü parti sahipleri tarafından saklı tutulmaktadır.

Pilaqi Uygulamalarının kullanılmasından veya kullanılmamasından, uygulamalar üzerinden sağlanan veya indirilen herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan (kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) Pilaqi Uygulamaları yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmayacaktır.

Markaların Kullanımı;

Pilaqi markaları, logoları, ilgili tüm ürün ve hizmet adları, sloganları, ticari markaları ve hizmet markaları Pilaqi'ye ve bağlı ortaklıklarına aittir, Pilaqi lisansı altındadır. Buradaki diğer tüm ticari markalar ve hizmet markaları kendi sahiplerine aittir. Materyallerden veya siteden yapacağınız her kopyalama, sitedeki telif hakkı, ticari marka veya patent uyarılarına uygun olmalıdır. Pilaqi'nin önceden yazılı bir izni olmaksızın Pilaqi Uygulamalarının ismi ve materyalleri herhangi bir reklam, tanıtım ve ticari eylemde kullanılamaz. İzin başvuruları info@pilaqi.com adresine yapılmalıdır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin işlenmesi; “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” ifade eder.

İşbu “KULLANICI SÖZLEŞMESİ”’ni ve “GİZLİLİK ve KVK POLİTİKAMIZ”’ı kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

İşbu “KULLANICI SÖZLEŞMESİ”’ni ve “GİZLİLİK ve KVK POLİTİKAMIZ”’ı kabul etmekle, Pilaqi tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okuduğunuzu, anladığınızı ve Pilaqi'nin kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildiğinizi kabul etmiş bulunmaktasınız.

Bu kapsamda kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Pilaqi tarafından, gerekli bilgilerin yasalar gereğince muhafazası, Pilaqi‘nin müşterilerine ürün / hizmet sunması, tedarikçi ya da üreticilerden ürün ve/veya hizmet tedariki sağlaması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgileri kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla aydınlatma metninde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde aydınlatma metninde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, açık rızanızla onay vermiş oluyorsunuz.

Kullanıcı Yaşı;

Pilaqi Uygulamaları öncelikli olarak 18 yaş ve üzeri kişilerin kullanımına yönelik olarak tasarlanmıştır. 18 yaşından küçükseniz adınızı, adresinizi, e-posta adresinizi ya da sizinle ilgili herhangi bir bilgiyi internet üzerinden bizimle paylaşmadan önce, lütfen ebeveyninize bunun uygun olup olmadığını sorunuz ve izin alınız. Pilaqi Uygulamaları 18 yaşın altındaki bireylerden ebeveynlerinin izni olmadan teşhir edilebilir nitelikte kişisel bilgi toplama amacı gütmemektedir.

Tarafımızda Doğrulama Yapılmamaktadır;

Pilaqi Uygulamalarından indirilen, erişilen, bağlantı verilen, dağıtılan; tavsiye, puanlama, teklif, öneri içeren herhangi ürün, hizmet, indirim, kupon, promosyon veya materyallerin doğruluğu, yasallığı, meşruiyeti, geçerliliği veya güvenilirliği, tarafımızdan araştırılmamakta, temsil edilmemekte ve teyit edilmemektedir. Üçüncü partilerin herhangi isim, marka, ürün veya hizmetlerine yapılan referanslar, üçüncü parti sitelere veya bilgilere açılan bağlantılar; üçüncü partilere, herhangi bir ürün veya hizmetin kalitesine, tavsiyeye, bilgiye; sunulan bir reklam, bilgi, indirim, promosyon, teklif sonrası satın alınan herhangi bir ürün veya hizmete destek verdiği, sponsor olduğu ve bunları tavsiye ettiği anlamına gelmez.

İçerik Feragatnamesi;

Pilaqi reklam verenler, içerik partnerleri, yazılım geliştiricileri, mecralar, reklam ajansları, işverenler, kullanıcılar, yeniden satıcı kurumlar, ve diğer üçüncü taraflar tarafından yaratılmış ve tedarik edilmiş olan bilgileri iblağ eder. Pilaqi'nin kendi sayfalarındaki bu verinin doğruluğu üzerinde bir kontrolü yoktur. Pilaqi Uygulamalarındaki içerik, teknik hata ve harf hatasından sorumlu değildir. Pilaqi olarak bu datanın geçerlilik, içerik, kalite, telif hakkı uygunluğu, veya yasallığı garantisini ve sorumluluğunu almayarak, bunlardan doğabilecek kayıp ve hasarı kabul etmemekteyiz. Tüm ürün ve promosyonlardaki bilgiler, sadece bunlarla sınırlı olmamakla beraber, fiyatları ve ürün bulunurluğu ya da herhangi başka bir özelliği ürün tedarikçisi ya da promosyoncusu tarafından haber verilmeden değiştirilme hakkına sahiptir. İnternette dolaşırken tedbirli davranmanız önerilir.

Pilaqi hiçbir zorunluluk altında kalmadan ve sadece kendi erginliğini kullanarak, uygulamaların herhangi bir yerini iyileştirme, eksikleri ve hataları değiştirme hakkına sahiptir. Uygunluğuna göre, uygulamalardaki herhangi bir bilgiyi değiştirme yoluna gidilebilir, ancak hiçbir hatadan sorumluluk kabul edilmez.

Uygulamaların içeriği çerçevesinde kullanıcıya yarar sağlaması için dış linkler tedarik edilmiştir. Bu linklerin tedarik edilmesi listelenen web sitelerinin Pilaqi ya da ortaklıkları tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Pilaqi hiçbir şekilde kendi uygulamaları da dahil olmak üzere, verilen dış linklerin performansı ve temsilinden zorunlu değildir. Bir reklam verenin reklamı, sponsor bağlantıları ya da diğer dış linklere bastığınızda, tarayıcınız sizi otomatik olarak Pilaqi tarafından kontrol edilmeyen veya ağırlanmayan bir pencereye yönlendirebilir. Pilaqi ve ortakları bu dış linklerin içeriği, fonksiyonelliği veya teknik güvenliğinden sorumlu değildir.

Dışarıdan tedarik ettiğimiz bu linkleri ya da kendi uygulamalarımıza gelen üçüncü taraf linklerinin etkinliğini kaldırmak hakkına sahip olduğumuz gibi böyle bir zorunluluk kabul etmemekteyiz. Bu hakkımızla birlikte markalama yaptığımız reklamverenlerden gelen ya da giden, sponsorlardan ve içerik sağlayan partnerlerimizden gelen linkler de dahildir.

Bazı dış linklerin tedarik ettiği bilgiler bazı insanlar tarafından münasebetsiz, hakaret edici, ve uygunsuz bulunabilir. Dışarıdan link verilmiş olan bir sayfadaki bilgilerin doğruluğu, ilgili olma durumu, telif hakkı uygunluğu, hukuka uygunluğu ya da topluma uygunluğu açısından sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Pilaqi Uygulamaları üzerindeki linklerin kaynaklan üzerinde bir kontrolümüz yoktur. Bu nedenle linklerini gösterdiğimiz web sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığımız gibi bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden, herhangi bir içerik, mal veya hizmetten veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan veya neden olunduğu iddia olunan herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değiliz.

Garanti Feragatnamesi;

Pilaqi Uygulamalarının kullanımı, içeriğine olan itimat ve internetin genel olarak kullanımı kullanıcının kendi riski altındadır. Pilaqi, kendi uygulamalarında görüntülenen sonuçların doğruluğundan, içeriğinden, tamamından, hukuksal uygunluğundan, güvenirliğinden, tedariğinden veya işlevselliğinden doğacak tüm sorumluluktan ve mesuliyetten muaftır.

Bu uygulamalar (tüm bilgiler ve içerikler dahil olmak üzere) olduğu gibi ve mevcut edildiği gibi, hiçbir garanti kapsamında olmadan tedarik edilmekle birlikte, site tarafından hiçbir şekilde ürünleri, verdiği bilgiler ve bunlardan doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Pilaqi Uygulamalarının ve içindeki materyallerin güvenliğine, güvenilirliğine, zamanlamasına, doğruluğuna ve performansına dayanan bütün garantiyi en kapsamlı kanunun izin verdiği düzeyde feragat etmiştir. Pilaqi herhangi bir hatanın ya da yetersizliğin düzeltilmesi ya da içeriğin virüssüz ya da zarar verici elemanlar içermediği üzerine garanti vermez.

Pilaqi Uygulamalarına erişen veya kullanan siz kullanıcı Pilaqi Uygulamalarının her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan, materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul etmektesiniz. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıklarından veya kayıplarından dolayı kullanıcının veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan Pilaqi sorumlu değildir.

Pilaqi kendi uygulamalarındaki reklamlardan ya da tedarik ettiği dış linklerden reklam verilerek elde edilmiş bir bilgi, eşya ya da servisin garantisini en kapsamlı kanun çerçevesinde feragat etmiştir.

Pilaqi Uygulamaları yoluyla sağlanan tüm bilgiler ve içerikler dahil olmak üzere düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanırlığı konusunda değerlendirme yetkisi yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Siz, Pilaqi Uygulamalarına erişerek veya kullanarak Pilaqi Uygulamalarının kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğinizi kabul etmektesiniz.

Yükümlülük Sınırları;

Hiç bir durumda Pilaqi hiç bir kullanıcısına, bu kullanıcıların uygulamalarındaki veya dışarıya verilmiş olan linkleri kötüye kullanmalarından doğacak olan hasarı kabul etmez. Bu hasarlar direkt, özel, cezai, dolaylı, bağlı olarak ya da tesadüfen oluşan zararları kapsadığı gibi kar, ciro, kullanım ya da veriden oluşan zararları da garanti kapsamı altında, kontratlı ya da telif hakkı ihlaline uğramış, kamu (ihmalsizlik dahil olmak şartıyla) ya da başka bir nedenle getirilmiş olan zararları da kapsar. Kendi uygulamaları ya da uygulamalardaki içerik dolayısıyla oluşabilecek ihmaller ve zararlar, Pilaqi'nin bilgisi doğrultusunda olup olmaması göz ardı edilerek, ya da Pilaqi'ye konu hakkında tavsiyede bulunulmuş olsa dahi kabul edilmez. Pilaqi Uygulamalarında bulunan ya da uygulamalardan elde edilebilen hiç bir bilgi, ürün, ya da servisin doğruluğu ve kullanılabilirliği için hukuksal bir sorumluluk kabul etmez.

Kullanıcılar hem bu uygulamalar için hem de genel internet kullanımı için tüm kullanıcı risklerini ve sorumluluğunu kabul eder.

Yukarıda geçen sınırlar, herhangi bir zuhulün asıl anlamına bağlı olmaksızın, kanunun bütünüyle ve yasal çözüm yolu ile uygulamaya konulmaktadır.

Tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve siteye erişim ve siteyi kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden bu yükümlülüklere uymamanızdan dolayı uğrayabileceğiniz her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen siz sorumlusunuz.

Üçüncü Parti Siteler:

Ödeme, mal veya hizmet teslimi veya herhangi başka şartlar ve koşullar ve garantiler veya iş ilişkileri ile ilgili temsiller gibi, reklamveren veya servis sağlayıcılarının satış promosyonları ile olan yazışmalarınız veya iş ilişkileriniz veya katılımlarınız tamamen sizin ve bu reklamverenler veya hizmet sağlayıcıları arasındadır. İnternette olan tüm işlemlerinizden ortaya çıkan ya da sonucu olarak doğan tüm risklerini üstleniyorsunuz ve sitede olan içerikten ve bu içerikten veya eksik içerikten doğabilecek sonuçlardan sorumlu ya da suçlanabilir olmadığımızı kabul ediyorsunuz. Sitede bulunan içeriğin, reklamın, ürünlerin, servislerin veya başka malzemenin kullanılabilirliğinden, doğruluğundan, telif haklarına uygunluğundan, yasallığından, ahlaki değerlerinden veya herhangi başka bir yönüyle sorumlu ya da suçlanabilir olmadığımızı kabul ve tatbik edersiniz. Linklenmiş sitelerde kullanılan koşullar ve şartlar, bu dokümandaki şartlar ve koşullardan farklı olabilir ve Pilaqi Uygulamalarının sunduğu gizlilik politikasından farklı olabilir. Uygulamalarda listelenen herhangi bir iş veya gelir modelinin yerel lisanslaması veya yerel lisanslamasından dolayı oluşacak bir uygulama, inceleme veya revizyondan sorumluluk kabul etmiyoruz.

Siz ve Pilaqi Uygulamaları üzerinde bulunan veya Pilaqi Uygulamaları yoluyla ilişki kurduğunuz herhangi bir 3. kişi ile olan mal ve hizmetlerin sunumu ve bunların ödenmesi ve teslimi ve diğer herhangi bir hüküm, şart, garanti ve temsil ile ilgili olarak sizin katılımınız, yazışmanız veya iş ilişkileriniz ve diğer her türlü ilişkiniz yalnızca siz ve 3. kişi arasında olduğundan, sorumluluk yalnızca size ait olduğundan, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranılan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi bir çeşit talepten ve meseleden Pilaqi sorumlu değildir.

Tarafımızdan Gönderilen Materyallerin Denetlenmesi;

Pilaqi Uygulamalarında değişiklikler periyodik olarak gerçekleşebilir. Pilaqi Uygulamaları ürünlere ve servislere haber vermeksizin iyileştirmeler veya değişiklikler yapabilir.

Uygulamalardan gönderilen veya uygulamalardan herhangi bir materyalin denetlemesinden herhangi bir şekilde sorumlu değildir. Ancak, Pilaqi Uygulamaları kullanan her kimse Pilaqi'nin şunları denetleyeceğini kabul ve teyid eder:

1. Tüm ilgili kanun şartname ve devletsel istekleri
2. Uygulamaların düzgün şartlarla yönetilip, kendini ve kullanıcıları koruyacağını

Pilaqi Uygulamaları, eğer herhangi bir koşul ya da şarta uymadığını ya da herhangi bir kanunu ihlal ettiğini düşündüğü, uygulamalarda bulunan veya gönderilmiş herhangi bir materyali, kabul etmeme, değiştirme ve reddetme hakkını saklı tutar.

Hizmetten Silme;

Pilaqi Uygulamaları, materyalleri yükleyen kişinin ya da üçüncü kişilerin izleme oranı ve değerlendirmeleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ek materyalleri reklamından çıkış yapmaya karar veren reklam verenin talebi üzerine ilgili materyalleri silecektir. Pilaqi Uygulamaları, sisteme zarar vereceğini ya da hukuka aykırı olduğunu bildiği ya da düşündüğü materyalleri silme (veya halka açık forumlarda yayınlamayı reddetme) hakkını saklı tutar. Pilaqi Uygulamaları Materyalleri sitesinden kaldırma hakkını saklı tutar. Pilaqi Uygulamalarına reklam amacıyla konan Materyalleri, uzunluk, netlik ve/veya Pilaqi Uygulamalarının Genel Yayın Standartları ile bütünlük sağlanması amacıyla değiştirebilir.

Pilaqi bir yargı merciinin kararı ve/veya Pilaqi'nin bunu gerekli görmesi halinde, hesabınızın yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi halinde veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş kullanıcı veya web sitesi bilgilerinizi açıklama hakkını saklı tutar.

Tazminat;

Kullanıcı işbu sözleşme hükümlerinin ihlal edilmesinden, hukuka aykırı fiilinden, ya da tarafından gerçekleştirilmiş fikrî ve sinaî haklar da dahil olmak üzere üçüncü bir kişinin herhangi bir hakkını ihlal eden fiilinden dolayı üçüncü kişinin hesabında doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olduğunu ve bu zararların tazmini için herhangi bir şekilde, bizi ve (uygulandığı ölçüde) ana şirketi, iştiraklerini ve diğer bağlı şirketlerini, yetkili, müdür, temsilci ve çalışanlarını bu tür bir zararın tazmininden sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. Bu yükümlülükler, işbu sözleşme herhangi bir şekilde sona erse dahi yürürlükte kalacaktır.

Pilaqi Uygulamalarına erişimi ve kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederseniz bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar vb. masraflardan sorumlu olduğunuzu ve Pilaqi'nin hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz.

Sitenin kullanımı ve tazminatlar ile ilgili hükümleri, Pilaqi Uygulamalarının bağlı ortakları, çalışanları, temsilcileri, lisansörleri, sponsorları da kendi nam ve hesaplarına kullanıcıya karşı ileri sürme hakkına sahiplerdir.

Fikri Mülkiyet Şikayetleri;

Pilaqi olarak üçüncü tarafların ticari markalarının kullanımlarını ve telif haklarının kontrolü için sorumluluk kabul edilmemektedir. Ancak, kendi bünyemizde ve sadece uygun gördüğümüz durumlarda, telif haklarını ihlal eden kullanıcıların, üyelerin veya üçüncü tarafların erişimini kaldırabilir, askıya alabilir ya da kapatabiliriz.

Bu nedenle eğer bu sitede ya da bu siteye gelen linklerde telif hakkı olan işinizin ya da markanızın izinsiz çoğaltıldığı konusunda bilgi sahibiyseniz ve bu konuda hukuki işlem yapılmasını istiyorsanız, aşağıda belirtilen bilgileri (Digital Millenium Telif Hakkı Kanunu altında) bize ulaştırmakla yükümlüsünüz:

Telif hakkı ihlal edildiği düşünülen durum için marka ya da marka adına işlem yapma hakkına sahip olan kişinin fiziksel ya da elektronik imzası, telif hakkı ihlal edildiği düşünülen işin tanımı, telif hakkını ihlal ettiği düşünülen ve bu nedenle kaldırılması gereken işin tanımı ve bu işin tarafımızdan tanımlanabilmesi için gereken bütün bilgiler, size ulaşılmasını istediğiniz e-posta adresi, adres ve telefon numarası, söz konusu telif hakkını ihlal eden işin marka ya da marka temsilcileri tarafından verilen izinle kullanılmadığına dair resmi bir belge ve sunulan tüm bilgi ve dökümanların doğruluğuna dair ve dökümanları sağlayan kişinin marka ve marka adına bu işlemi yapmaya otoritesi olduğuna dair resmi belgeleri info@pilaqi.com e-posta adresimize gönderin.

Diğer Hükümler;

İşbu Sözleşme hükümleri, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve buna uygun şekilde yorumlanacaktır. Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti uyuşmazlık hükümleri de dahil olmak üzere, kullanıcının ikamet ettiği ya da fiilen bulunduğu bölge ve ülke hukukunun işbu sözleşme hükümlerine uygulanmayacağının, sözleşmeye ilişkin veya sözleşmeden doğan tüm uyuşmazlık ve talep hususlarından Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul eder. Kullanıcı ilgili hukukun uygulanmasından sorumludur. Kullanıcı, yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykın, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini, Pilaqi Uygulamaları ve bağlı ortaklarını, sahibini/sahiplerini veya görevlilerini kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini, uygulamaların içeriğine uygulamalarının görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak web sitesi içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini, virüsler, truva atları, casus programlar vb. programlar gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini, uygulamaların iletişim özelliklerini, kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer kullanıcıların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını, Çerçeveleme ( framing ) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak uygulamaları kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini aksi halde doğacak tüm zararın ve tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

Şartların herhangi bir kısmı için yapılması istenen istisnai bir durum Pilaqi ve tarafınızdan yazılı imzalanmış ise kabul edilir. Pilaqi bu şartnamedeki herhangi bir maddenin ihlalini araştırmak ve buna göre uygun gördüğü her hukuki işlemi başlatmak hakkına sahiptir. Bu işlemler, yazılanlar ile kısıtlı olmamak ile beraber, herhangi bir ihlali hukuk yetkililerine ve diğer ilgili üçüncü taraflara bildirmek olabilir. Ek olarak, bu süreç sırasında, Pilaqi gereken bütün bilgiler e-posta adresleri, site kullanım tarihi, yayınlamış içerikler, IP adresleri ve trafik ile ilgili her bilgiyi, ilgili kişilere vermek hakkına sahiptir. Pilaqi yukarıda sözü edilen şartların ihlali durumunda, kanun tarafından eşit olarak belirtilmiş olan bütün haklara sahiptir.

Mart 2021

Piasoft® | Web Tasarım